Útminőség

Az útminőség mérés alternatív módszere az online navigációt – pl.: Egérút - használó mobil készülékek gyorsulásmérőjével érzékelt, a szerverhez visszaérkező anonim adatok gyűjtése, szűrése, rendszerezése és elemzése.

Adatgyűjtés és elemzés

A telefonokba épített gyorsulásérzékelő minden hirtelen elmozdulást mér, így azt is mikor egy autó úthibára fut, kátyúba döccen, vagy rosszabb minőségű úton halad. Az Egérút navigációs alkalmazást használók készülékei az adatforgalom során ezeket az anonim adatokat továbbítják a szerver felé, amit az összesít, kiértékel. Mivel az adatok nagy mennyiségben keletkeznek, a készülékek felfüggesztéséből és a kocsik rugózási jellemzőiből adódó adatkülönbségek az összesítés eredményében mérséklődnek.

Útminőség mérése Budapesten

A nagy mennyiségű adat folyamatos feldolgozásának eredményeként  felhasználói útminőség térkép is készülhet a felhasználói térerősség élmény mérési térképéhez, illetve a forgalmi térképhez hasonló. Az útminőség térkép csak az Egérút navigációs alkalmazással bejárt útvonalakat tartalmazza. A térkép annál pontosabbá válik, minél több járművel és minél többféle készülékkel haladnak el a felhasználók ugyanazokon az útvonalakon.