Konkurens helyszínek vonzáskörzete

Hálózatoptimalizálás, új telephely helyszínválasztása során, de akár a konkurencia jelenlétének vizsgálatakor meghatározó szempont az egyes helyszínek vonzáskörzetének meghatározása, összehasonlítása. 

Vonzáskörzet távolság szerint

A vonzáskörzet lehatárolás egyik legegyszerűbb módja a potenciális helyszín köré rajzolt, adott sugarú körbe eső terület nagyságának vizsgálata, konkurens helyszínek esetén az átfedés elemzésével.

Győr - Árkád és Tesco távolsága
Győr – Árkád és Tesco távolsága

Vonzáskörzet tényleges elérés szerint

A navigációs alkalmazások és szolgáltatások terjedésével, az egyre pontosabb vektoros útgráfok használatával lehetőség nyílik a koncentrikus körök használata helyett sokkal pontosabb – valós autós elérés alapú – vonzáskörzet lehatárolásra.

Győr - Árkád és Tesco közös elérési zónája
Győr – Árkád és Tesco közös elérési zónája

A térképen jól látszik, hogy ha a tényleges autós elérést vizsgáljuk – AntaresZones szolgáltatás - akkor az 5-10-15 perces elérések jóval túlmutatnak a távolság szerinti lehatároláson, valamint érvényesülnek az elérést akadályozó (vasútvonal, autópálya lehajtó hiánya), és az azt segítő (bevezető főutak) hatások a valósan lefedhető terület meghatározásakor. A módszerrel pontosabban meghatározható az is, hogy mely területek esnek mindkét helyszín vonzáskörzetébe, mely újabb információ az egyes vizsgálati helyszínek megtérülési vizsgálatában.

Ha a két potenciális helyszín tényleges autós elérési zónáit külön vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az egyik és a másik helyszínnek mekkora az önálló vonzáskörzete. Győr agglomerációs térségéből mely települések esnek bele és melyek maradnak ki valamelyik helyszín kiválasztásának következtében.

Hasonló témájú elemzések »

Milyen a vonzáskörzetbe eső népesség minősége?

Ha már sikerült meghatározni egy potenciális helyszín vonzáskörzetét, akkor további fontos eleme a vizsgálatnak az, hogy meghatározzuk milyen jellemzőkkel bír az a népesség, ami az adott területen belül elérhető, illetve hogy egyáltalán mennyien vannak.

Az ilyen elemzéseket támogatja a GeoIndeX üzleti térinformatikai adatbázisa, mely település és az alatti szinten segít a lakókörnyezet jellemzőinek feltárásában, a ténylegesen lehatárolt vonzáskörzetbe eső népesség adatainak és vásárlóerő potenciáljának vizsgálatában.